animalsy-logo-test

Ugryzienie przez psa – kiedy trzeba iść do lekarza?

27 lipca, 2023

Ugryzienie przez psa to pozornie błahy problem, który w przypadku zaniedbań profilaktycznych może być przyczyną poważnych komplikacji zdrowotnych. Powierzchowny charakter powstałej w ten sposób rany często bowiem sprawia, że poszkodowany odstępuje od podjęcia odpowiednich działań przeciwko zakażeniu tężcem i wścieklizną. Jakie kroki należy podjąć, jeśli miało miejsce ugryzienie przez psa?

Ugryzienie psa – opatrzenie rany

Niezależnie od głębokości i lokalizacji ugryzienia należy niezwłocznie opatrzyć i zabezpieczyć powstałą w ten sposób ranę. W tym celu stosuje się przemycie miejsca, w którym doszło do przerwania ciągłości skóry, ciepłą wodą z dodatkiem mydła. Następnie ranę należy zdezynfekować i zabezpieczyć bandażem. W przypadku głębszych i bardziej rozległych ran warto rozważyć wezwanie zespołu pogotowia ratunkowego lub udanie się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.

Działania te mają stanowić prewencję zakażeń, do których mogło dojść w wyniku kontaktu poszkodowanego ze śliną psa. Szczepionka przeciwtężcowa powinna zostać przyjmowana regularnie zgodnie z zalecanym kalendarzem szczepień – jeśli nie jest znana dokładna historia przebiegu szczepień to najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest podanie zastrzyku przeciwtężcowego, który chroni przed rozwojem zakażenia bakteriami Clostridium tetani.

Rana po ugryzieniu psa – dalsze postępowanie

Większość ran tego typu nie wymaga szycia, jednak charakterystyka uszkodzenia skóry i tkanek sprawia, że ich gojenie jest z reguły problematyczne. Jeśli rana po ugryzieniu psa puchnie i boli, należy skonsultować się z lekarzem nawet wtedy, gdy jej wielkość nie wydaje się być wystarczającym powodem do zasięgnięcia porady medycznej. Komplikacje takiego zdarzenia mogą bowiem skutkować zgorzelą gazową i uogólnioną reakcją organizmu na zakażenie. Standardowe procedury obejmują zatem zaopatrzenie rany i dokładne jej obserwowanie przez kilka tygodni.

Nieszczepiony pies ugryzł – konsekwencje zdrowotne

Zdecydowanie bardziej problematyczną kwestią jest ryzyko zakażenia wścieklizną. Nawet lekkie ugryzienie przez psa może skutkować przeniesieniem wirusa wścieklizny ze śliny zwierzęcia do organizmu człowieka, co wiąże się ze stanem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Szczególnie dotyczy to sytuacji, w której brakuje informacji o przebytych szczepieniach atakującego psa lub zwierzę prezentuje objawy mogące wskazywać na zarażenie. Wówczas zastrzyki przeciw wściekliźnie po ugryzieniu psa powinny zostać niezwłocznie podane, a samo zwierzę należy poddać obserwacji i badaniu.

Aktualne wytyczne wskazują, że proces podawania szczepionki może zostać przerwany wyłącznie wtedy, gdy zwierzę podczas ponad dwutygodniowego okresu obserwacji nie wykaże objawów zarażenia wścieklizną. Choroba ta stanowi ogromne zagrożenie dla życia człowieka, dlatego podjęcie działań zapobiegających zakażeniu odgrywa kluczową rolę w uniknięciu niebezpiecznych konsekwencji po ugryzieniu przez zwierzę.

Rana po ugryzieniu psa – na co zwrócić uwagę?

Pogryzienie przez psa zawsze stanowi ryzyko zakażenia znajdującymi się w ślinie zwierzęcia bakteriami lub groźnym wirusem wścieklizny. W sytuacji tego typu nie ma znaczenia rasa psa – niezależnie od tego czy będzie to przyjazny labrador lub bernardyn czy też doberman lub owczarek niemiecki – każde przerwanie ciągłości skóry i kontakt błon śluzowych ze śliną czworonoga może skutkować poważnymi problemami zdrowotnymi. Jeśli doszło do zdarzenia, w którym pogryzienie przez psa miało miejsce w obrębie własnego gospodarstwa domowego i znana jest historia szczepień zwierzęcia, to wówczas ryzyko zarażenia jest znacznie mniejsze.

Tego typu sytuacje mogą być efektem zwykłej zabawy lub pojawienia się poczucia zagrożenia u zwierzęcia. Jak karać psa po ugryzieniu? Przede wszystkim należy zmienić zasady szkolenia i tresury – ćwiczenia oparte na nauce oddawania i dzielenia się „własnościami” psa, do których zalicza się jego miskę lub posłanie, mogą w znaczący sposób pozwolić uniknąć powtarzania się tego typu sytuacji w przyszłości.

Udostępnij :

Facebook
Twitter
Tumblr
Email

Śledź nas!